Sele uza kufika! Ngaphezulu nje ukuhamba.
 
 
 
Imigomo Umthetho wabucala Kufuneka uvumelane nemigomo
Inyathelo lokugqibela! Musa ukumisa ngoku.